Lista aktualności Lista aktualności

Wsparcie celów społecznie użytecznych

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa wprowadził regulamin dotyczący darowizn, które określa szczegółowe zasady, w tym m.in. cele, tryb i warunki udzielania wsparcia finansowego (treść w załączniku pod artykułem).

 

Nadleśnictwo Nawojowa zaangażowane jest we wspieranie inicjatyw społecznych. Jedną z form takiego wsparcia są darowizny finansowe udzielane z wypracowanego przez nadleśnictwo zysku.

O taką formę wsparcia ubiegać mogą się zorganizowane podmioty społeczne, które w swoich statutach, regulaminach posiadają zapis o szeroko rozumianym celu społecznie-użytecznym (m.in. fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne  i pozarządowe, jednostki samorządowe). Wsparcie może zostać udzielone na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór znajduje się w załączeniu.

Ze względu na ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje nadleśnictwo na ten cel, złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego, w związku z czym Ndleśnictwo Nawojwoa zastrzega sobie, iż nie jest zobowiązane do kontaktu z Wnioskodawcami, którym nie przyznano Darowizny.

Warunkiem ewentualnego przekazania Darowizny jest zawarcie pisemnej umowy Darowizny pomiędzy Obdarowanym a NadleśnictwemNawojowa. Wzór takiej umowy znajduje się w załączeniu pod artykułem.