Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Ścieżki edukacyjne

 

Nadleśnictwo Nawojowa posiada bogatą ofertę ścieżek dydaktycznych, umożliwiających zwiedzającym zapoznanie się z ciekawymi informacjami o osobliwościach przyrody oraz gospodarcle leśnejNadleśnictwo Nawojowa posiada bogatą ofertę atrakcyjnych ścieżek dydaktycznych, umożliwiających zapoznanie się z ciekawymi informacjami o bogactwie przyrodniczym naszych terenów oraz gospodarce leśnej.

Poniżej przedstawiamy Państwu skrócony opis poszczególnych ścieżek.

Ścieżka dydaktyczna „Przez leśne siedliska” – początek ma nieopodal leśnej wiaty edukacyjnej w uroczysku Trzycież (nieopodal ulicy Leśnej w Nawojowej). Podczas przejścia trasą ścieżki zapoznamy się z informacjami na temat wybranych siedlisk leśnych występujących w Nadleśnictwie Nawojowa, sukcesji na gruntach porolnych, drzew dziuplastych, zbiorników retencyjnych czy łąki ostrożeniowej, będącej użytkiem ekologicznym. Najbardziej dociekliwi obserwatorzy przyrody mogą rozpoznawać charakterystyczne dla opisywanych siedlisk rośliny runa leśnego.

Ścieżka dydaktyczna „Rodzime gatunki lasotwórcze” ma swój początek ok 500 m na północny zachód od drogi łączącej Nawojową i Porębę Małą (Skręt w lewo przy Domie Weselnym „Dworek pod Dębami”). Przedstawia najważniejsze gatunki lasotwórcze, tj.: Jodła pospolita, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, modrzew europejski, dąb bezszypułkowy, klon jawor, sosna zwyczajna. Tablice opisują pokrój, cechy morfologiczne oraz właściwości drewna przedstawianych gatunków.

Ścieżka dydaktyczna „Jaworze” w przystępny sposób przybliży nam informacje o funkcjach lasu, drzewostanach nasiennych, odnowieniu lasu, gospodarce łowieckiej czy roli martwego drewna w biocenozie leśnej. Długość przejścia około 3 km. Początek i koniec ścieżki ma miejsce przy wiacie turystycznej Jaworze w miejscowości Ptaszkowa, przy której znajdziemy również bardzo bogatą infrastrukturę w postaci ławostołów, tablic typu „światowid”, miejsca do rozpalenia ognia.

Ścieżka dydaktyczna „Feleczyn” - bierze początek w miejscowości Łabowa, ok 1 km od centrum (szkoła, przystanek). Podczas przejścia zapoznamy się z informacjami o roli zadrzewień w krajobrazie i rolnictwie, drzewostanach nasiennych, łąkach śródleśnych, drzewostanie daglezjowym, który napotkamy przemierzając ścieżkę, paśnikach dla zwierząt, gospodarce szkółkarskiej, zbiornikach retencyjnych.

Ścieżka dydaktyczna „Tajemniczy świat owadów” Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty edukacyjnej i miejsca biwakowania. Prezentuje informacje o roli owadów w środowisku leśnym oraz przedstawia podstawowe wiadomości na temat wybranych gatunków entomofauny. Przy tablicach informacyjnych znajdują się modele omawianych owadów w skali makro.

Ścieżka dydaktyczna „Leśna ścieżka pszczelim szlakiem” Początek w miejscowości Kamianna, można na nią wyruszyć z Parkingu Leśnego Przedstawia informacje na temat pszczół i pszczelarstwa – od historii pszczelarstwa i bartnictwa, przez opis produktów pszczelich, powstawania miodu do informacji na temat pszczoły miodnej i roślin miododajnych.

Ścieżka dydaktyczna „Tajemnice lasu” Początek w miejscowości Kamianna przy Parkingu Leśnym. Długość ok. 5 km. Przedstawia informacje o przyrodzie i osobliwościach leśnych. Przechodząc ścieżką zapoznamy się m.in. z rolą martwego drewna w lesie, warstwową budową lasu, dowiemy się o programie małej retencji górskiej oraz różnych funkcjach, jakie pełni dla nas las.

Ścieżka dydaktyczna „Żeleźnikowa” - początek ścieżki ma miejsce przy szkole w Żeleźnikowej Wielkiej, gdzie znajdują się tablice informujące o historii miejscowości oraz placówki oświatowej. Podążając wyznaczoną trasą spotkamy monumentalną lipę drobnolistną, będącą pomnikiem przyrody, zapoznamy się z ogólnymi informacji o gospodarce leśnej prowadzonej na terenie miejscowości. Kolejne etapy ścieżki dydaktycznej prowadzą przez różnorodny drzewostan, a przy przystankach znajdziemy informacje o lasotwórczych gatunkach drzew, modrzewiowym gospodarczym drzewostanie nasiennym, odnowieniu bukowo jodłowym, pod drzewostanem sosnowym, oraz siedlisk lasu wyżynnego. Tablice opisują obraz drzewostanu, który mamy przed oczami będąc na konkretnym przystanku na trasie ścieżki.