Lista aktualności Lista aktualności

Miejsca do rozpalania ognia

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 pkt. 3 Ustawy o lasach, używanie ognia na terenach leśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu, zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Nie można także korzystać z otwartego płomienia ani wypalać wierzchniej warstwy gleby. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

Na terenie Nadleśnictwa Nawojowa rozpalenie ognia jest możliwe na wiatach turystycznych: Feleczyn, Trzycież, Jaworze oraz na Parkingu Leśnym w Kamiannej.

Regulaminy tych miejsc dostępne są tutaj: https://nawojowa.krakow.lasy.gov.pl/regulaminy-obiektow-turystycznych-i-edukacyjnych