Wydarzenia w nadleśnictwie

W dniach 19 i 20.07.2018 r. do rejonu wsiedleń głuszca w Beskidzie Sądeckim przywieziono 18 sztuk młodych głuszcy wraz z ich matkami. Wszystko to w ramach kontynuacji w 2018 roku przedsięwzięcia pn.: „Reintrodukcja głuszca (Tetrao urogallus) w paśmie Jaworzyny Krynickiej – etap III na lata 2017-2018.

Oferta łowiecka

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.