Lista aktualności Lista aktualności

Projekt ochrony cisa

Projekt „Ochrona Cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie" 

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 847 633 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNI EUROPEJSKIEJ 1 357 110 PLN

W Nadleśnictwie Nawojowa do końca 2014 roku realizowany jest projekt pn. „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie". Projekt, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ i  współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zakłada podjęcie kompleksowych działań obejmujących inwentaryzację istniejących stanowisk cisa, wybór populacji do rozszerzonej reprodukcji materiału sadzeniowego, utworzenie uprawy zachowawczej, poprawę warunków bytowania oraz odtworzenie zasobów cisa w ekosystemach leśnych.

Realizacja projektu ma skutkować wyprodukowaniem generatywnie i wegetatywnie 78 tysięcy sadzonek, pozyskaniem 15 kg nasion cisa pospolitego i 45 tysięcy sztuk zrzezów zielnych, wprowadzeniem 30 tysięcy sadzonek do upraw podokapowych, przeznaczeniem 15 tysięcy sadzonek na plantacje i zadrzewienia oraz zakupieniem przeszło 5 ha gruntów z naturalnymi stanowiskami cisa, które planuje się objąć ochroną rezerwatową.