Lista aktualności Lista aktualności

Woda z ujęcia na Uhryniu niezdatna do picia

Uwaga!

Informujemy, że woda z ujęcia przy kapliczce Św. Huberta na Uhryniu jest niezdatna do picia - przekroczone są normy bakterii na jednostkę objętości.

Jednocześnie nadmieniamy, że ujęcie to ma za zadanie uatrakcyjnienie miejsca kultu, nie jest oficjalnym ujęciem wody pitnej i osoby decydujące się na jej spożywanie robią to na własną odpowiedzialność.