Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC

Nadleśnictwo  Nawojowa  prowadzi pozyskanie  drewna zgodnie  z  zasadami:

·         zachowania trwałości lasów,

·         zrównoważonego  rozwoju,

·         ochrony  przyrody,

potwierdzają  to  certyfikaty FSC i PEFC  przyznane Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych w  Krakowie, w skład której  wchodzi Nadleśnictwo  Nawojowa.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem wszystkich krajowych regulacji  prawnych oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których Polska jest sygnatariuszem.

Obligatoryjne jest również spełnianie zasad i kryteriów przyznawania certyfikatów. Jest to sprawdzane w trakcie procesu certyfikacji oraz corocznych audytów sprawdzających.

Daje to gwarancję ciągłego utrzymania wysokich standardów prowadzenia gospodarki leśnej.

Wybierając produkty opatrzone logo potwierdzającym pochodzenie materiału drzewnego z lasów certyfikowanych – pośrednio przyczyniasz się do ochrony środowiska.

Jeżeli stan środowiska naturalnego nie jest Ci obojętny, warto na to zwracać uwagę przy wyborze produktu.

 


Certyfikaty

Dokument do pobrania w załączeniu

Certyfikat FSC® na lata 2021-2024

Certyfikat FSC® o nr licencji C-119146 jest ważny do 19.02.2024 roku.

 

Materiały do pobrania