Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC

Nadleśnictwo  Nawojowa  prowadzi pozyskanie  drewna zgodnie  z  zasadami:

·         zachowania trwałości lasów,

·         zrównoważonego  rozwoju,

·         ochrony  przyrody,

potwierdzają  to  certyfikaty FSC i PEFC  przyznane Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych w  Krakowie, w skład której  wchodzi Nadleśnictwo  Nawojowa.

Warunkiem  otrzymania  certyfikatu  jest  prowadzenie  gospodarki  leśnej z  uwzględnieniem wszystkich krajowych  regulacji  prawnych oraz międzynarodowych  traktatów  i  porozumień, których  Polska  jest  sygnatariuszem.

Obligatoryjne  jest  również spełnienia  zasad  i  kryteriów  przyznawania  certyfikatów. Jest  to  sprawdzane  w  trakcie  procesu  certyfikacji  oraz  corocznych audytów  sprawdzających.

Daje  to  gwarancję  ciągłego  utrzymania wysokich  standardów prowadzenia  gospodarki leśnej.

Wybierając  produkty  opatrzone  logo potwierdzającym  pochodzenie  materiału drzewnego  z  lasów   certyfikowanych – pośrednio  przyczyniasz  się  do  ochrony  środowiska.

Jeżeli  stan  środowiska  naturalnego  nie  jest  Ci  obojętny  warto  na  to  zwracać  uwagę  przy  wyborze  produktu.

 

Materiały do pobrania


Certyfikat FSC

UWAGA! Nadleśnictwo Nawojowa informuje, że od dnia 20.02.2019 r. obowiązuje nowy Certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC-010065

Certyfikat FSC na lata 2019-2024

Certyfikat jest ważny do 19.02.2024 roku.