Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla

Zagospodarowanie lasów Nadleśnictwa Nawojowa to tzw. "półnaturalna hodowla lasu".

Sposób zagospodarowania lasów Nadleśnictwa Nawojowa ma charakter tzw. "półnaturalnej hodowli lasu" t.j. opiera się głównie na wykorzystaniu i wspieraniu sił natury w zakresie wykorzystania odnowień naturalnych, a następnie prowadzenia kolejnych faz rozwojowych lasu.
 

Na terenie nadleśnictwa znajduje się 105,71 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych. Wybrano i uznano 28 drzew matecznych, w tym 17 jodły pospolitej, 9 drzew matecznych buka zwyczajnego oraz 2 czereśnie ptasie.


Ewenementem na skalę krajową jest przyjęcie i stosowanie na powierzchni 638 ha drzewostanów jodłowych rębni przerębowej (ciągłej), która najlepiej służy realizacji wszystkich funkcji lasów, a szczególnie lasów górskich. Względem poprzedniego Planu Urządzenia Lasu jest to wzrost o 121 ha.


Gospodarstwo szkółkarskie produkuje kilkaset tysięcy sztuk sadzonek (głównie jodły) na potrzeby własne oraz dla innych jednostek,  a także na eksport i dla drobnych odbiorców. Na szkółce produkowane są sadzonki zarówno z odkrytym jak i zakrytym systemem korzeniowym, co pozwala prowadzić nasadzenia również w okresie wegetacyjnym.