Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla

Zagospodarowanie lasów Nadleśnictwa Nawojowa to tzw. "półnaturalna hodowla lasu".

Sposób zagospodarowania lasów Nadleśnictwa Nawojowa ma charakter tzw. "półnaturalnej hodowli lasu" t.j. opiera się głównie na wykorzystaniu i wspieraniu sił natury w zakresie wykorzystania odnowień naturalnych, a następnie prowadzenia kolejnych faz rozwojowych lasu.
 

Na terenie nadleśnictwa znajduje się 84 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych jodły pospolitej o najlepszych w Polsce cechach, a także 26 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych buka zwyczajnego. Wybrano i uznano 18 drzew matecznych jodły pospolitej, 9 drzew matecznych buka zwyczajnego oraz 3 drzewa mateczne czereśni ptasiej.


Ewenementem na skalę krajową jest przyjęcie i stosowanie na powierzchni 517 ha drzewostanów jodłowych rębni przerębowej (ciągłej), która najlepiej służy realizacji wszystkich funkcji lasów, a szczególnie lasów górskich.


Gospodarstwo szkółkarskie produkuje kilkaset tysięcy sztuk sadzonek (głównie jodły) na potrzeby własne oraz dla innych jednostek,  a także na eksport i dla drobnych odbiorców. Na szkółce produkowane są sadzonki zarówno z odkrytym jak i zakrytym systemem korzeniowym, co pozwala prowadzić nasadzenia również w okresie wegetacyjnym.