Wydawca treści Wydawca treści

Oferta polowań

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Nawojowa to zwarty kompleks leśny lasów górskich położony w Beskidzie Sądeckim w terenie atrakcyjnym pod względem krajobrazowym i turystycznym.

Powierzchnia OHZ (obwód nr 237) wynosi 7 526 ha, w tym powierzchnia leśna 5 619 ha. Stan liczebny zwierzyny grubej na dzień 10 marca 2016 r.: jeleń - 210 szt., sarna - 170 szt., dzik - 45 szt. Na terenie OHZ stwierdzono występowanie następujących gatunków chronionych: wilk, ryś, wydra, żbik, głuszec.

W ramach zagospodarowania OHZ pod kątem poprawy warunków bytowania zwierzyny wprowadza się rodzime - dzikie drzewa owocowe,  utrzymuje się  w dobrej kulturze poletka łowieckie, łąki śródleśne i przyleśne. Wybudowano również szereg urządzeń łowieckich (paśniki, lizawki itp.).

Nadleśnictwo Nawojowa oferuje sprzedaż polowań zarówno indywidualnych jak i zbiorowych, głównie na jelenie, sarny i dziki. Szczególnie atrakcyjne jest polowanie na jelenie byki podczas rykowiska.