Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona

Ogólny stan zdrowotny i sanitarny lasów nadleśnictwa jest dobry. Zagrożenia biotyczne występują w stopniu nieznacznym, a abiotyczne to głównie okiść i wiatr oraz zsuwający się ze zboczy śnieg.

Lasy Nadleśnictwa Nawojowa znajdują się w strefie wolnej od uszkodzeń przemysłowych, nie notuje się również istotnych uszkodzeń drzewostanów powodowanych przez ruch turystyczny poza coraz większym zaśmiecaniem okolic parkingów, biwaków, szlaków turystycznych i lasów położonych na obrzeżach Nowego Sącza.

Lasy górskie Nadleśnictwa Nawojowa należą do najmniej palnych na terenie RDLP w Krakowie. Jednakże w miesiącach wiosennych i letnich i tutaj mogą zdarzać się niewielkie pożary lasu.

Pamiętaj!
Nie pal ognisk w lesie i w pobliżu lasu.
Nie wypalaj traw na polach sąsiadujących z lasem.