Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Nawojowa

Działalność edukacyjna prowadzona przez leśników ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat roli drewna w życiu człowieka, prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej czy ochrony przyrody.

W ramach tej działalności w Nadleśnictwo Nawojowa oferuje następujące formu edukacji: pogadanki i lekcje tematyczne prowadzone kameralnie, zajęcia online, zajęcia w terenie na ścieżkach edukacyjnych,  przy wiatach lub w drzewostanach.

Co roku nawojowscy leśnicy włączają się także w akcje „SadziMy", „Dzień Ziemi", „Sprzątanie Świata", podczas których również przeprowadzane są specjalne prelekcje o tematyce przyrodniczej.

Nadleśnictwo Nawojowa współpracuje także ze stowarzyszeniami i organizacjami przyrodniczymi, jednostkami samorządu terytorialnego.

Ze swojej strony najbardziej zachęcamy do zajęć terenowych z leśnikiem, gdzie las można zobaczyć i poczuć. Przykładowa tematyka realizowana podczas zajęć terenowych: gospodarka leśna w górach i na niżu - uwarunkowania, podobieństwa i różnice; rośliny i zwierzęta naszych lasów; funkcje lasu; retencja w lasach; formy ochrony przyrody; historia gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Nawojowa; ekologia gatunków drzewiastych występujących w naszych lasach. 

Najbardziej optymalną formą umówienia zajęć jest napisanie wiadomości e-mail na adres: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl z podaniem preferowanej formy i daty zajęć oraz kontaktu: nr telefonu i adresu e-mail.

 

Zapraszamy do skorzystania z zajęć edukacyjnych

Osoba zajmująca się edukacją leśną - Przemysław Nosal

Kontakt: 784-093-315, e-mail: przemyslaw.nosal@krakow.lasy.gov.pl

 

Przypominamy, że że prowadzący zajęcia przedstawiciel nadleśnictwa jest edukatorem - wykładowcą i nie przejmuje opieki nad uczestnikami. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletnich oraz niepełnosprawnych uczestników spotkania ponosi opiekun – rodzic, nauczyciel itp, a osoby dorosłe i sprawne biorą odpowiedzialność za siebie.

 

Zachęcamy do spędzania w lasach Nadleśnictwa Nawojowa urlopów, weekendów i pikników.

 

Na terenie Nadleśnictwa do dyspozycji turystów zostało przygotowanych aż osiem ścieżek edukacyjno-przyrodniczych:

 • Ścieżka dydaktyczna "Feleczyn" - w odległości około 1 km od centrum wsi Łabowa. Zakończenie ścieżki - wiata Feleczyn, gdzie w porozumieniu z pracownikami nadleśnictwa można rozpalić ognisko.

 • Ścieżki dydaktyczne "Przez leśne siedliska" oraz "Rodzime gatunki lasotwórcze" - te dwie ścieżki zlokalizowana są w uroczysku Trzycież - 3 km od miejscowości Nawojowa.

 • "Żeleźnikowa" - biorąca początek przy szkole w Żeleźnikowej Wielkiej, biegnąca wzdłóż drogi do kościoła, następnie skręcająca w prawo przy cmentarzu. Tablice opisują obraz lasu pojawiający się przy danym przystanku na trasie przejścia

 • Ścieżka miodowa usytuowana w Kamiannej przy Parkingu Leśnym, przedstawia informacje na temat pszczół i pszczelarstwa – od historii pszczelarstwa i bartnictwa, przez opis produktów pszczelich, powstawania miodu do informacji na temat pszczoły miodnej i roślin miododajnych

 • Tajemnice Lasu ma początek także w Kamiannej, przy Parkingu Leśnym. Wiedzie przez piękne, beskidzkie jedliny. Tablice tematyczne pojawiające się na trasie przejścia informują o roli martwego drewna w lesie, warstwowej budowie lasu, funkcjach lasu

 • Jaworze - przybliża pewne zagadnienia związane z lasem i gospodarką leśną. Tablice umieszczone na trasie przejścia w przystępny sposób przybliżają informacje o funkcjach lasu, drzewostanach nasiennych, odnowieniu lasu, gospodarce łowieckiej czy roli martwego drewna w biocenozie leśnej.

 • Tajemniczy Świat Owadów ulokowana w uroczystku Feleczyn w siąsiedztwie wiaty edukacyjnej, inrofmuje o roli owadów w przyrodzie oraz zapoznaje z informacjami na temat 4 gatunków owadów, których sylwetki w postaci figurek w skali makro spotkamy na trasie przejścia

Zachęcamy również do pieszej wędrówki szlakiem im. Hrabiego Stadnickiego. Jest to szlak przyrodniczy o charakterze dydaktycznym. Szlak przebiega przez piękne tereny leśne, od Łabowej do okolic Rytra.

Walory Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego a zarazem Popradzkiego Parku Krajobrazowego można podziwiać podążając następującymi szlakami turystycznymi:

 • żółtym  - z Jamnicy przez Kamionkę, Florynkę, Ropę do Gorlic,
 • niebieskim - szlak im. K. Pułaskiego - z Grybowa przez Wawrzkę w Bieszczady,
 • niebieskim -  z  Nowego  Sącza przez Cieniawe,   Ptaszkową,  Kamianną, do Krynicy,
 • zielonym - z Grybowa przez Kąclową na Jaworze,
 • czerwonym- z Rytra przez Halę Pisaną, Halę Łabowską, do Krynicy i dalej na wschód,
 • zielonym- z Nowego Sącza przez Żeleźnikową, na Makowicę,
 • żółtym- z Frycowej przez rez. Barnowiec do Piwnicznej,
 • niebieskim- z Łabowej przez Halę Łabowską do Piwnicznej,

Wędrując po szlakach turystycznych Beskidu Sądeckiego warto odwiedzić trzy rezerwaty znajdujące się w zasięgu Nadleśnictwa Nawojowa a są nimi Rezerwat; Barnowiec, Łabowiec i Uhryń.

Na dłużej warto się zatrzymać w miejscowości Kamianna słynącej z pszczelarstwa, gdzie warto zwiedzić muzeum i zakosztować miodów.

Będąc w Nawojowej warto zwiedzić Zabytkowy park pałacowy zarejestrowany w rejestrze zabytków pod nazwą „Park Stadnickich".

Warte zobaczenia są również osobliwości kultu religijnego a są nimi liczne przydrożne kapliczki oraz cerkwie znajdujące się w miejscowościach: Łabowa, Maciejowa, Kamianna, Łosie, Bogusza, Królowa, Binczarowa, Piorunka. 

W trakcie wędrówki warto zatrzymać się w cichej i spokojnej miejscowości - Uhryń, gdzie zlokalizowane jest miejsce biwakowe. Znajdują się tu też gospodarstwa agroturystyczne zachęcające do jazdy konnej i aktywnego wypoczynku.

Teren naszego nadleśnictwa można również zwiedzać poruszając się szlakami rowerowymi. Jeden z nich to Sądecki Szlak Rowerowy. Szlak ten ma długość 63 km, jest zaliczany do łatwych i przebiega on przez Beskid Sądecki. Szlak ten zaczyna się na granicy kraju, w Muszynce. Prowadzi on przez Tylicz, Polany, Kamianną, Uhryń, Łabową, Maciejową, Nawojową, Kamionkę Wielką, a kończy się w Nowym Sączu. Drugi trudniejszy to szlak rowerowy Maciejowa-Składziste-Łabowska Hala-Łabowiec-Łabowa. Długość trasy 9,5 km