Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy

Duża część Nadleśnictwa położona na zachód od rzeki Kamienicy Nawojowskiej znajduje się w zasięgu Popradzkiego Parku Krajobrazowego(w granicach Parku lub otuliny). Popradzki Park Krajobrazowy powołano uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w 1987 roku.

Celem utworzenia Parku jest kompleksowa ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych realizowana przez dostosowanie działalności gospodarczej do wymogów ochrony przyrody.

Czytaj więcej.