Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa

Na terenie Nadleśnictwa zinwentaryzowano 4 pomniki przyrody:

„Skały i jaskinie pod Wierchem nad Kamieniem", „Buk Hrabski", „Jedlica daglezja"

·         „Skały i jaskinie pod Wierchem nad Kamieniem" zwane również jako „Diabli Kamień" – zespół skał z otaczającym drzewostanem;

·         „Buk Hrabski" – pojedyncze drzewa z otaczającym drzewostanem;

·         „Buki Ciołkiewicza" – 2 dorodne buki;

                        ·  „Jedlica daglezja" – okazała daglezja z otaczającym drzewostanem.