Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenie w lasach niepaństwowych

Ku pamięci pracownika Nadleśnictwa Nawojowa mgr inż. Zdzisława Kusiaka.

W dniu 9 października 2014 r. odbyła się w lasach prywatnych sesja terenowa poświęcona miedzy innymi pamięci mgr inż. Zdzisława Kusiaka.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy służby leśnej Nadleśnictwa Nawojowa, leśniczowie lasów gminnych: Gminy Grybów,  Łabowa, Krynicy-Zdrój, a także przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Pani Beata Janur-Sromek.

Tematem spotkania było wspomnienie mgr inż. Zdzisława Kusiaka a także omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem zabiegów hodowlanych w drzewostanach jodłowych i bukowych (TP) oraz w uprawach założonych na nieużytkach porolnych (CP) położonych na terenie Gminy Grybów.

 

Ku pamięci mgr inż. Zdzisława Kusiaka.

„Nie powinniśmy odejść z tej ziemi nie zostawiając śladów, które polecać będą naszą pamięć potomności"

 


Pamięci mgr inż. Zdzisława Kusiaka

„Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają” ku pamięci Honorowego Przewodniczącego Koła SITLiD pracowników Nadleśnictwa Nawojowa mgr inż. Zdzisława Kusiaka (1942 - 2014).

 

Urodził się 18 czerwca 1942 r. w Korzennej.

1949 – 1956 uczęszczał do szkoły podstawowej w Nowym Sączu.

1956 – 1960 uczęszczał do LO nr 1 w Nowym Sączu

1960 – 1965 uczęszczał do SGGW w Warszawie na wydziale leśnictwa i otrzymał dyplom  mgr inż. Leśnictwa

 

Styczeń 1966 r. rozpoczął staż w N-ctwie Lubawka OZLP Wrocław, a ukończył go w grudniu 1968 r. w Nadleśnictwie Nawojowa OZLP w Krakowie. Styczeń 1969 r. do marca 1972 r. pracował w Nadleśnictwie Nawojowa jako adiunkt. Marzec 1972 r. do styczeń 1975 r. pracował jako Kierownik Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Nowym Sączu. Styczeń 1975 do chwili przejścia na emeryturę w 2002 r. pracował jako adiunkt ds. lasów niepaństwowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o lasach w 1992 r. jako Starszy Specjalista Służby Leśnej z zakresem czynności nadzoru nad lasami niepaństwowymi, ochroną lasu, ochroną p.poż.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa, która weszła w życie z dniem 1 styczeń 1974 r., Nadleśnictwo Nawojowa pełniło nadzór nad lasami niepaństwowymi. Wówczas powierzchnia lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Nawojowa wynosiła ok. 7800 ha. Nadleśnictwo zatrudniało 7 leśniczych oraz 2 osoby w biurze ( w tym inż. Kusiaka). Na zebraniach wiejskich szkolił właścicieli lasów z zakresu nowej ustawy, a zwłaszcza zakładania spółek i zespołów leśnych jako wyższa forma zagospodarowania lasów prywatnych, która szczególnie została wyeksponowana przez ustawodawcę. Właściciele lasów nie chętnie kwapili się, gdyż uważali że jest to jedna z dróg do odebrania im własności przez Państwo. Podczas pracy zawodowej brał udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych, gdzie przybliżał pracę leśnika, a także ukazywał zagrożenia przez wypalanie traw czy śmiecenie w lesie.

 

Pozyskanie drewna w latach 1975-2002 r. było różne. W zależności od koniunktury, potrzeb właścicieli, czy występowania użytków przygodnych kształtowało się w graniach 12 -15 tys. m3 drewna rocznie. Odnowienie sztuczne 80 – 100 ha rocznie. Pielęgnacja upraw ok. 200 ha rocznie.

 

Do czasu założenia filtrów tj. w 1991 r. przez zakłady elektrod węglowych w Biegonicach (SZEW – Biegonice) jodła była w zaniku, słabo owocowała, zanikały przyrosty bieżące, masowo się wydzielała na skutek toksycznych działań benzoalfapirenu, tlenków siarki oraz siarkowodoru. Ginęły jałowce (wskaźnik skażenia środowiska – papierek lakmusowy) i prawdziwki w lasach jodłowych. Dlatego też należało wprowadzić odnowienia sztuczne, wskutek czego wzrastała powierzchnia upraw do pielęgnacji. Od 1 stycznia 1992 r. weszła nowa ustawa o lasach. Filtry na kominach SZEW – u w Biegonicach zaczęły pracować (miałem swój mały udział), jodła odżyła, zaczęła owocować , pojawiły się odnowienia naturalne, pokazał się jałowiec, a prawdziwki powróciły do lasów jodłowych. Zmniejszyła się powierzchnia do odnowień sztucznych i pielęgnacji upraw.  Ale pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wielu, a początkiem XXI wieku wzrosła ilość zalesień nieużytków porolnych i wynosiła 30 – 50 ha rocznie. Tylko w latach 1999 – 2002 w obw. I Kamionka Wielka zalesiono ok. 70 ha gruntów.

 

W latach 1975 – 2002 w lasach niepaństwowych Nadleśnictwa Nawojowa pod kierunkiem mgr inż. Zdzisława Kusiaka pracowali Następujący leśniczowie:

1.      Błoński Wojciech

2.      Popiela Tadeusz (na zdjęciu pierwszy z prawej)

3.      Ryba Tadeusz (na zdjęciu trzeci z prawej)

4.      Nalepa Andrzej

5.      Rodak Edward (na zdjęciu trzeci z lewej)

6.      Doszna Stefan

7.      Bielański Wacław (na zdjęciu drugi z lewej)

8.      Sekuła Jan (na zdjęciu drugi z prawej)

9.      Lahur Jan (na zdjęciu pierwszy z lewej)

10.  Małysa Jerzy

11.  Pasek Piotr

12.  Wysowski Artur

13.  Lizoń Bronisław

14.  oraz moja skromna osoba – Samek Władysław (na zdjęciu czwarty z lewej)

a także leśniczowie lasów gminnych:

1.      Matyjewicz Władysław

2.      Święs Stanisław

3.      Pajor Maciej.

 

 

Mgr inż. Zdzisław Kusiak należał do różnych organizacji takich jak: ZLP, PZŁ, NOT a także do SITLiD, gdzie należał już na studiach. Był także biegłym sądowym w dziedzinie leśnictwa. Za aktywną ,społeczną pracę otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia, a także złotą odznakę NOT ( na zdjęciu wręczonie odznaki 8 czerwca 2001 r.).  Jego pasją była fotografika. Robił zdjęcia na każdej uroczystości: dzień dziecka, dzień kobiet, narady, zabawy taneczne, a także ukazywał piękno lasu. W latach 1976 – 2002 r. czyli do przejścia na emeryturę był przewodniczącym koła SITLiD pracowników Nadleśnictwa Nawojowa. Organizował kilkudniowe wyjazdy szkoleniowe SITLiD do różnych nadleśnictw z terenu całego kraju, a także do parków narodowych (na zdjęciu narada szkoleniowa na terenie RDLP Olsztyn). 

Wyselekcjonowani uczestnicy mogli się zapoznać z różną specyfiką prowadzenia gospodarki leśnej w danym terenie, a także specyfiką wykonywania zawodu leśnika – ochroniarza w Parku Narodowym.

W pracy zawodowej szczególną uwagę poświęcał spółkom, wspólnotom leśnym, a zwłaszcza Lasom gminnym, z terenu Nadleśnictwa Nawojowa.

Lasy gminne 770 ha

Spółka Ptaszkowa 121 ha (na zdjęciu zarząd spółki wraz z mgr inż. Zdzisławem Kusiak)

Towarzystwo Leśne "Sudoł" w Grybowie 75 ha

Wspólnota Leśna Mystków 14 ha

Razem 980 ha

 

Uważał, że tylko prowadzenie gospodarki leśnej na zasadzie trwałości ekosystemu leśnego , poprzez system planowania i monitorowania stanu lasu i jego zasobów, gwarantuje najlepsze wykorzystanie naturalnych sił przyrody. I takie możliwości stwarzają prawidłowo prowadzone między innymi Lasy Gminne z Gminy Łabowa czy Grybów, a także Gminy Uzdrowiska Krynica. Z chwilą przejścia na emeryturę od 2002 r. do chwili śmierci tj. 30 stycznia 2014 r. był Honorowym Przewodniczącym SITLiD – u pracowników Nadleśnictwa Nawojowa.

 

Dzisiaj człowiek może się zachwycać urokami pięknego lasu, cieszyć się wielkim bogactwem świata roślin i zwierząt. Ale trzeba pamiętać, że jest to dorobek kilku pokoleń leśników. Między innymi swój ślad pozostawił mgr inż. Zdzisław Kusiak.

 

 

 

 

 

Już Napoleon Bonaparte mówił: „Nie powinniśmy odejść z tej ziemi nie zostawiając śladów, które polecać będą naszą pamięć potomności". Leśnicy to grupa zawodowa pracująca przy otwartej kurtynie pod dużą presją opinii publicznej. Społeczeństwo interesuje się co robią, jak robią i dlaczego tak robią oraz czy jest realizowana zasada zrównoważonej gospodarki leśnej.


SITLiD