Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Najczęściej występującym typem siedliskowym w Nadleśnictwie Nawojowa jest Las Górski Świeży

Najczęściej występującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie są: LGśw (86,2%) i LMGśw (12,1%), pozostałe stanowią łącznie 1,7% powierzchni leśnej Nadleśnictwa.

Drzewostany nadleśnictwa charakteryzują się:

- przeciętną zasobnością 384 m3/ha

- przeciętnym wiekiem - 82 lat

 

Udział grup użytków w kategorii grunty leśne.

Udział grup użytków w kategorii grunty nieleśne.Czytaj więcej.