Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 3 rezerwaty przyrody:

Rezerwat „Barnowiec", „Łabowiec", „Uhryń"

·         „Barnowiec" – gdzie początek ochrony lasu datuje się na rok 1906,

·          „Łabowiec" – który powstał w roku 1924 ,

·         „Uhryń"  - utworzony również jak poprzedni w 1924 roku.

Stanowią one typowe dla tego regionu, zachowane w bardzo dobrym stanie fragmenty naturalnych lasów bukowo-jodłowych regla dolnego. Obecnie znacznie powiększone są cennymi obiektami dla celów dydaktycznych i naukowych. Są też celem wielu wycieczek turystycznych, gdyż można tu podziwiać resztki Puszczy Karpackiej we wszystkich jej stadiach rozwojowych. Najstarsze żywe jodły mają po 300 lat i osiągają powyżej 20m3 miąższości i 50 m wysokości.