Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie

Nadleśnictwo Nawojowa prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzony obecnie na lata 2010 – 2019.

Nadleśnictwo Nawojowa prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2010 – 2019, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 19.01.2012 r., znak: DL-lpn-611-5/1722/12/JŁ. Rozmiar pozyskania drewna dostosowany jest do możliwości produkcyjnych lasu i zapewnia systematyczne powiększanie się zapasu drewna w lesie. Oznacza to, że rozmiar użytkowania jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie co powoduje stały wzrost zapasu - „drewna na pniu".

 

Drzewostany nadleśnictwa charakteryzują się:

- przeciętną zasobnością 384 m3/ha

- przeciętnym wiekiem - 82 lata

 

Wskaźniki - etat cięć
Użytki rębne:

 

  • przeciętny etat roczny  -    23 851 m3
  • użytkowanie w 2015 r.  -   16 883 m3

Użytki przedrębne:

  • przeciętny etat roczny  -    29 856 m3
  • użytkowanie w 2015 r.  -   37 477 m3

Razem użytkowanie:

  • przeciętny etat roczny  -    53 707 m3
  • użytkowanie w 2015 r.  -   54 360 m3