Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie

Nadleśnictwo Nawojowa prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzony obecnie na lata 2020 – 2029.

Nadleśnictwo Nawojowa prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2020 – 2029, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska.

Rozmiar pozyskania drewna dostosowany jest do możliwości produkcyjnych lasu i zapewnia systematyczne powiększanie się zapasu drewna w lesie. Oznacza to, że rozmiar użytkowania jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie co powoduje stały wzrost zapasu - „drewna na pniu". Istotnym faktem jest, że w okresie lat 1990 - 2020 zasobność wzrosła z 243 m³/ha do 375 m³/ha, tj. o 54%. Natomiast średni wiek drzewostanów (w ciągu ostatnich 30 lat) wzrósł aż o 20 lat.

 

Drzewostany nadleśnictwa charakteryzują się:

- przeciętną zasobnością 375 m3/ha

- przeciętnym wiekiem - 85 lat

 

Wskaźniki - etat cięć

Użytki rębne:

  • przeciętny etat roczny  -    24 319 m3

Użytki przedrębne:

  • przeciętny etat roczny  -    37 800 m3

Razem użytkowanie:

  • przeciętny etat roczny  -    62 119 m3