Wydawca treści Wydawca treści

Dofinansowanie inwestycji

Odbudowę i modernizację dróg leśnych zniszczonych w trakcie powodzi.

Nadleśnictwo jest beneficjentem środków z ARiMR w wysokości 1,7 mln zł z przeznaczeniem na przywrócenie infrastruktury leśnej zniszczonej w trakcie powodzi - odbudowę i modernizację dróg leśnych.

W roku 2012 nadleśnictwo pozyskało z ARiMR w ramach PROW 2007-2013 środki w wysokości 1 734 808 zł z przeznaczeniem na przywrócenie infrastruktury leśnej