Położenie

Nadleśnictwo Nawojowa położone jest w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim a swym zasięgiem obejmuje miasta i gminy Nowy Sącz, Krynicę-Zdrój, Grybów, Nawojową, Łabową i Kamionkę Wielką

Historia

Nadleśnictwo Nawojowa utworzono w 1972 roku

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na leśnictwa.