Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo Nawojowa położone jest w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim a swym zasięgiem obejmuje miasta i gminy Nowy Sącz, Krynicę-Zdrój, Grybów, Nawojową, Łabową i Kamionkę Wielką

 

Nadleśnictwo Nawojowa położone jest w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim i swym zasięgiem obejmuje miasta i gminy Nowy Sącz, Krynicę-Zdrój, Grybów, Nawojową, Łabową i Kamionkę Wielką. Lasy w terenie górskim położone są na wysokości od 400 do 1100 m npm w masywach Beskidu Sądeckiego i Niskiego w zlewni rzek Białej i Kamienicy. Wg regionalizacjii przyrodniczo - leśnej lasy Nadleśnictwa Nawojowa położone są VIII Krainie Karpackiej w dzielnicach Gorców i Beskidu Sądeckiego oraz Beskidu Niskiego.

Siedziba Nadleśnictwa Nawojowa znajduje się w miejscowości Nawojowa przy ulicy Lipowej 1,  przy drodze krajowej nr 75 Nowy Sącz - Krynica.

 Siedziba Nadleśnictwa Nawojowa znajduje się w  miejscowości Nawojowa nr 229 

Ogólna powierzchnia lasów własności Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Nawojowa wynosi 12 252,04 ha.

Nadleśnictwo pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni około 7 700 ha.

Nadleśnictwo tworzy 1 obręb leśny podzielony na 12 leśnictw oraz 1 Gospodarstwo Szkółkarskie.

Obręb Nawojowa obejmuje leśnictwa: Królowa, Bogusza, Florynka, Kamianna, Berest, Kotów, Roztoka, Nowa Wieś, Łabowa, Feleczyn, Barnowiec, Homrzyska oraz Gospodarstwo Szkółkarskie Feleczyn.